Detrobotics Hizmetleri

Detrobotics, Stratejik Teknoloji Danışmanlığı alanlarında yenilikçi ve profesyonel yaklaşımlar sunan Detrai Çatısı altında kurulmuş bir oluşumdur. Bu oluşumda,  çeşitli platformlarda robotik kodlama eğitimlerinin düzenlenmesi,  ulusal ve uluslararası yarışmalar için okullara stratejik danışmanlık hizmeti sunulması, ülke çapında farkındalık oluşması için seminer ve eğitimler düzenlenmesi gibi temel faaliyetler yürütülür.


Bu kapsamda;

► Çeşitli kamu kuruluşlarında, Sivil Toplum Kuruluşlarında, üniversitelerde ya da özel sektörde farkındalık oluşturma, mesleki kazanım sağlama veya gençlerin meslek seçimleri için rehberlik yapmak amacıyla Robotik Kodlama konusunda çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler organize eder.

► Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kamplar düzenler.  Bu kamplarda  gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine  ve bu alanda deneyim kazanmalarına imkan sunar, onların sektöre kazandırılmasını amaçlar.

►Öğrencilere, Sektörün geleceği hakkında bilgilendirme yaparak kariyer imkanlarından haberdar eder.  Bu sayede geçlere meslek seçimi konusunda rehber olur.  Teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı havuzu oluşturarak sektöre katkı sağlar.

►İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki okulların ulusal ve uluslararası robotik yarışmalardan haberdar olması, bu yarışmalarda performans sergileyebilecek öğrencilerle takımlar oluşturulması ve yarışmalara katılım sağlanması gibi süreçlerde okullara stratejik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunar.

http://www.detrobotics.com