Detrotech Siber Güvenlik Hizmetleri

Stratejik Siber Güvenlik Danışmanlığı alanlarında yenilikçi ve profesyonel çözümleri sunan Detrotech; siber güvenlik ve bilgi güvenliği eğitimleri odağında çalışmalarını sürdürmektedir.


Bu kapsamda;

► Çeşitli kamu kuruluşlarında, üniversitelerde ya da özel sektörde bilgi güvenliği konusunda eğitim, seminer ve etkinlikler düzenler,

► Lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlik sektörünün geleceği hakkında bilgilendiren,​bu sektördeki kariyer imkanları hakkında gençlere bilgi veren Siber Güvenlik Kampları düzenler,

► Bilgi güvenliği alanında farkındalık sağlayan e-posta listeleri oluşturur ve düzenli olarak ilgilileri bilgilendirir,

► Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı havuzu oluşturmak için çalışmalar yürütür.

http://www.detrotech.com